Thiên đường nhiệt đới”của Hairteam The Explorers  là bản hòa ca của sắc màu, âm thanh và nhịp điệu với các mẫu tóc lấy ý tưởng từ hoa lá bốn mùa thay sắc.

Thẻ tag: galaxy festival 2019

Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết:
Đánh giá bài viết