Sự kết nối, giao thoa văn hóa Đông – Tây để chúng ta xích lại gần nhau, để Đất Trời giao hòa trong một Thế giới phẳng chính là ý nghĩa của Bộ sưu tập “Lego” thực hiển bởi Kléral Team

 

Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết:
Đánh giá bài viết