Con đường để chúng ta giống nhau trên hành trình theo đuổi ước mơ là: Hãy cứ yêu thương và tin tưởng chính mình cho đến khi bánh xe cuộc đời bắt đầu lăn… Chỉ cần một ước mơ đủ lớn, một sân chơi đủ lớn, một tâm thế đủ lớn.

Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết:
Đánh giá bài viết